Privacy- en cookieverklaring Mehost

Je privacy is voor Mehost van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Mehost allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Mehost.

Toegang portaal

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, betalingsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en IP-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.

Verstrekken aan derdenWij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, IP-adres, factuuradres, telefoonnummer, NAW-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derdenWij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verzenden van nieuwsbrieven​

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derdenWij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier​​

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Je account​

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je IP-adres, telefoonnummer, factuuradres, NAW-gegevens, emailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verstrekken aan derdenWij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen​​

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken​

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies​​

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

reCAPTCHA v3

Wij gebruiken reCAPTCHA v3 om te voorkomen dat bots onze website misbruiken. Bij het gebruik van reCAPTCHA v3 worden gegevens verzameld en geanalyseerd om te bepalen of een gebruiker een mens of een bot is. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarin strikte afspraken zijn vastgelegd over welke gegevens zij mogen verwerken.

We hebben Google niet toegestaan de verkregen reCAPTCHA informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De door reCAPTCHA verzamelde gegevens worden door Google geanonimiseerd en zijn uitsluitend bedoeld om de veiligheid van onze website te waarborgen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijziging privacy verklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens​

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen​

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je een email sturen naar [email protected]. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens van sollicitanten

Gegevens die aan Mehost worden verstrekt via CV, motivatiebrief of e-mail worden gebruikt om het wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Door de verstrekking van deze gegevens geeft de sollicitant ondubbelzinnig toestemming aan Mehost voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van de werving en selectie. De gegevens zullen alleen voor dit doeleinde worden verwerkt. De door de sollicitant verstrekte gegevens bewaart Mehost gedurende het wervingsproces.

Binnen 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd Mehost de gegevens. Mocht je de gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar [email protected]. Mocht Mehost de gegevens langer in de portefeuille willen bewaren, voor toekomstige vacatures, dan vraagt zij hier toestemming voor bij de sollicitant. De bewaartermijn zal maximaal 6 maanden zijn.

Contact Gegevens

Mehost V.O.F.
Kanaalmuur 14
3991 VT, Houten
[email protected]